how to develop free website
ICONO. Collective housing, Guadalajara (México), 2012.
Alongside with O.Company.
Mobirise
Mobirise
Mobirise

[Eng]
ICONO building is an answer to the radial urban fabric. It is a compact building in its height. The building is created from the emptiness of its mass. Big perforations are designed where the internal public spaces will be located. These allow the achieve a relationship with the exterior.

[Cat]
L’edifici ICONO és una resposta a la radialitat de la trama urbana. És un edifici compacte en alçada. El projecte s’articula a partir del buidat de la massa. Es formen unes perforacions de gran format on es situen els espais públics interns. Aquests permeten la relació amb l’exterior.

JOEL PADROSA REDONDO
INFO@PADROSAREDONDO.COM
+34 616 618 331
C/ NOU Nº12 2-2B
GIRONA 17001
INSTAGRAM

Developed by toovisual.net